Inschrijvingen

Meer informatie over vrije  natuurjloop Geel Bel 2017 volgt later.

Voorinschrijvingen

Inschrijvingen zijn open

Nu online inschrijven

Inschrijvingstarieven

Categorie Voorinschrijving Daginschrijving
Vrije natuurloop 5 km €6 €5
Vrije natuurloop 21 km €6 €5
Vrije natuurloop 15.5 km €6 €5
Vrije natuurloop 10.5 km €6 €5

Onze Partners